หัวข้อหมายเหตุ การบันทึกรายงานการเฝ้าระวังเชิงรุกโดย อสม.  
รายละเอียดการลงข้อมูลระบบรายงาน ขอให้ผู้บันทึกรายงานเลือกอำเภอที่อสม. สังกัดอยู่ และพิมพ์ชื่ออสม. เป็นผู้บันทึกรายงาน
ผู้ลงประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โทรศัพท์02-5902844
อีเมล์แอดเดรส
เว็บลิงค์
วันที่ลงประกาศ2012-11-30
หัวข้อการบันทึกรายงานการเฝ้าระวังเชิงรุกโดย อสม.   
รายละเอียดขอให้หน่วยงานในพื้นที่ทำการบันทึกการจัดเก็บรายงานจาก อสม. ในพื้นที่ในการสำรวจและสรุปรายงานการระบาดของโรคคอตีบโดย หน่วยงานสามารถเข้าไปกำหนด username และ password ให้กับหน่วยงานระดับ รพสต. ตามรหัสผ่านของ adminที่ส่วนกลางกำหนดให้ หากมีข้อสงสัยในการดำเนินการทางเทคนิคกรุณาติดต่อ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 025902844
ผู้ลงประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โทรศัพท์25902844
อีเมล์แอดเดรส
เว็บลิงค์
วันที่ลงประกาศ2012-11-28